ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.ณัฐวุฒิ)

Description: รับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ ศึกษาดูงานกระบวนวิชา 013321 และ 013329
วันที่ 6 /9/2017
เวลา 08.30 - 12.00 น
เบอร์ติดต่อ 053-943232 ต่อ 100
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 06 September 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 06 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:07:55 - Thursday 10 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry