งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
15 / 8 /2017
เวลา 08.30 - 10.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 15 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:00:00 - Tuesday 15 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:29:29 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry