งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ เข้าร่วมโครงการ Welcome home cmu outbound exchange students
วันที่ 16/8/2017
เวลา 8.45 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 16 August 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 16 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:31:10 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry