งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สี่แยกสนามบิน
เพื่อเดินทางไปศูนย์รถ HONDA
วันที่ 10 / 8 /2017
เวลา 11.00 - 15.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:00:00 - Thursday 10 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 10 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:38:34 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry