งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารเรียนรวม คณะสื่อสารมมวลชน
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
วันที่ 23/8/2017
เวลา 08.30 - 11.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 23 August 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 11:00:00 - Wednesday 23 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:40:16 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry