งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีไหว้ครูจำนวน 100 คน (4รอบ)
วันที่ 17/ 8 / 2017
เวลา 07.00 - 09.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Thursday 17 August 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Thursday 17 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:42:59 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry