งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ สนง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ ประชุม กบม. ครั้งที่ 14/2560
วันที่ 22/7/2017
เวลา 13.15 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 22 August 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 22 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:57:33 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry