หอชาย 6 (ภัทรมน)

Description: รับโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
ส่งหอพักชายอาคาร
เพื่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ฯ
วันที่ 15/8/2017
เวลา 14.30 - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:30:00 - Tuesday 15 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 15 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:00:25 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry