งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง หอประชุมมช.
เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
วันที่ 17/8/2017
เวลา 07.10 - 10.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 17 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:00:00 - Thursday 17 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:27:38 - Wednesday 16 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry