งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อ ถวายพานพุ่มสัการะฯ
วันที่ 18/8/2017
เวลา 07.40 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Friday 18 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 18 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:28:07 - Wednesday 16 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry