ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาส

Description: รับหน้าศูนย์บริการวิชาการ
ส่งโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
เพื่อ ดูสถานที่ดำเนินโครงการฯ
วันที่ 18 / 8 / 2017
เวลา 13.30 - 15.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Friday 18 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 15:00:00 - Friday 18 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:57:05 - Thursday 17 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry