งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ 08.30 น. โรงแรมอัลไพกอล์ฟรีสอร์ท
มีผู้ติดตาม 7 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 19 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Saturday 19 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:26:15 - Monday 21 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry