งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ สนง มหาวิทยาลัย
เพื่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
วันที่ 22 / 8 /2017
เวลา 13.15 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Friday 22 September 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 22 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:42:52 - Tuesday 22 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry