คณะการสื่อสารมวลชน

Description: รับพระสงฆ์จากวัดฝายหินมาคณะสื่อสารฯ
ส่งศิษย์เก่าขึ้นเครื่องสนามบินเชียงใหม่
วันที่ 23 / 8 /2017
เวลา 08.20 - 14.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 23 August 2017
Duration: 6 hours
End Time: 14:00:00 - Wednesday 23 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:30:16 - Tuesday 22 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry