ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ทัศนีย์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งโรงแรมเลอ เมอริเดียน , บริษัทเพนดอร่า (โรงงานลำพูน)
เพื่อ โครงการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่วิชาชีพในสายงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
วันที่ 6 /9 / 2017
เวลา 08.00 - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 06 September 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 06 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:42:28 - Wednesday 23 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry