รับอาคันตุกะและสำนักงานคณบ

Description: 1. รับ อ.ศยามล หน้า อาคาร HB 7 เวลา 10.15
2. รับ อาคันตุกะ 10.45 Art Mai Gallery Nimman Hotel By
Compass Hospitality ถ.นิมมาน ซอย 3
3. กลับมารับอาจารย์บางส่วนที่หน้าอาคาร HB 7
4. เดินทางไปร้านอาคารศูนย์ศิลปาชีพ
มีผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน
เพื่อเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เบอร์ติดต่อ 053 - 942 -334
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Friday 25 August 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 13:30:00 - Friday 25 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:21:27 - Thursday 24 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry