งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งคณะเศรษฐศาสตร์
เพื่อเข้าร่วมงานสถาปนาคณะฯ
ผู้เดินทาง คณบดี
วันที่ 28/8/2017
เวลา 09.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Monday 28 August 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 28 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:10:22 - Monday 28 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry