งานการเงินฯ(ลัทธพล)

Description: รับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ไป สำนักงานประกันสังคม
เพื่อ นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
ผู้เดินทาง นางอำพัน กาวีอิ่น
วันที่ 31 / 8 / 2017
เวลา 13.30 - 15.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Thursday 31 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 31 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:17:29 - Monday 28 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry