งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินการตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้เดินทาง คณบดี
วันที่ 28/8/2017
เวลา 15.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 15:00:00 - Monday 28 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 28 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:41:43 - Monday 28 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry