งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับโรงจอดรถคณะมนุษยศาสตร์
ส่งโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ ขนย้ายบอร์ดสำหรับจัดงานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 29 / 8 /2017
เวลา 09.00 - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 29 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 29 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:50:41 - Tuesday 29 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry