งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อร่วมพิธีเปิดหลักสูตรและสำนักงาน KIT OFFICE @ CMU
ผู้เดินทาง อ.ดร. ศรันภัทร วงศ์พุฒิ
วันที่ 31 / 8 /2017
เวลา 9.15 - 11.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Thursday 31 August 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 31 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:46:54 - Wednesday 30 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry