งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

Description: รับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ส่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อ ยืม เต้นท์ จำนวน 2 หลัง
วันที่ 30 / 8 /2560
เวลา 13.30 -14.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 30 August 2017
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Wednesday 30 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:52:20 - Thursday 31 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry