หน่วยกิจการนักศึกษา(สายพิณ)

Description: เพื่อนำเต้นท์ไปส่ง คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
ไป : 14.00 น. รับโรงอาหาร
จำนวนผู้ติดตาม : นักศึกษา 10 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Friday 01 September 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 01 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:06 - Friday 01 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry