งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับที่พักคณบดี
ส่งโรงอาหารคณบดี
เพื่อ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนารับน้อง"
ผู้เดินทาง : คณบดี
วันที่ 9/9/2017
เวลา 17.30 - 20.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 17:30:00 - Saturday 09 September 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 19:00:00 - Saturday 09 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:16:23 - Friday 01 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry