งานบริหารงานวิจัยบริการวิช

Description: รับ : หน้าอาตาร HB 7
เพื่อยกเลิกใบอนุญาติทำงาน
ส่ง : แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เวลา : 13.30 - 14.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Monday 04 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Monday 04 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:23:34 - Monday 04 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry