งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มช ครั้งที่ 3 / 2560
ผู้เดินทาง 1.คณบดี
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 18 / 9 / 2017
เวลา 13.15 - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Monday 18 September 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 18 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:36:10 - Thursday 07 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry