ภาควิชาภาษาอังกฤษ(สุริยัน)

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : HomePro เชียงใหม่ (สาขา BigC แยกศาลเด็ก)
เพื่อซื้อวัสดุ ซ่อมแซมภาควิชา
เวลา : 13.30 - 16.00 น.
มีผู้ร่วมเดินทาง 2 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 13 September 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 13 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:35:38 - Friday 08 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry