งานบริการการศึกษา(สายพิณ)

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : คณะแพทย์
เวลา : 17.00 - 18.00
เพื่อ ไปรับรถเข็ญคนพิการที่คณะแพทย์ มาใช้ในกิจกรรมขึ้นดอย
มีผู้ร่วมเดินทาง 6 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 17:00:00 - Friday 08 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 18:00:00 - Friday 08 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:37:14 - Friday 08 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry