งาบริการการศึกษา(สายพิณ)

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : คณะแพทย์
เพื่อ ไปส่งรถเข็ญคนพิการ ที่คณะแพทย์
เวลา : 13.30 - 14.30
มีผู้ร่วมเดินทาง 6 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:30:00 - Monday 11 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Monday 11 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:37:24 - Friday 08 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry