ภาควิชาจิตวิทยา(ผศ.ดร.ณัฐวุฒ

Description: รับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่งศาลจังหวัดเชียงใหม่
เพือ ศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 013329 : นิติจิตวิทยา
ผู้เดินทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ และนักศึกษากระบวนวิชา 013329
วันที่ 4/10/2017
เวลา 08.30 - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 04 October 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 04 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:38:00 - Tuesday 12 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry