งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ไป : ศาลาธรรม
เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแห้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงาน
เวลา : 09.30-12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Friday 08 September 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 08 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:14:07 - Tuesday 12 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry