งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งอาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประชุม กบม.
ผู้เดินทาง คณบดี
วันที่ 19 / 9 /2017
เวลา 13.15 - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 19 September 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 19 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:19:46 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry