ยกเลิกรายการ

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : ร้านมนตรี แยกข่วงสิงห์
เพื่อรับวัสดุช่าง
เวลา : 9.00 - 11.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Friday 15 September 2017
Duration: 2 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 15 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:23:28 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry