งานนโยบายและแผนฯ(ปวัน)

Description: รับหน้าอาคาร HB7
ส่งสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อประชุมสัมมนา
ผู้เดินทาง รองคณบดีและหัวหน้างาน
วันที่ 20 / 9 /2017
เวลา 8.30 - 17.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 16:30:00 - Wednesday 20 September 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 17:00:00 - Wednesday 20 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:57:54 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry