งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทย์
เพิื่อ เข้าร่วมพิํะีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
วันที่ 22 / 9 /2017
เวลา 07.00 - 08.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Friday 22 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Friday 22 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:04:21 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry