งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
ผู้เดินทาง คณบดี
วันที่ 21 / 9 / 2017
เวลา 10.10 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Thursday 21 September 2017
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 21 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:47:41 - Monday 18 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry