งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ : เวลา 10.00 น.หน้าอาคาร HB 7
ไป : หมู่บ้านเลควิว (ฟ้าฮ่าม)
เพื่อติดต่อกรรมการมูลนิธิหม่อมหลวงตุ้ย
10.00 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 12:30:00 - Thursday 21 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 13:30:00 - Thursday 21 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:09:28 - Friday 22 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry