งานการเงินฯ(ลัทธพล)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
เพื่อ ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับมูลนิธิหม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ผู้เดินทาง หัวหน้างานการเงินฯ
วันที่ 25 / 9 /2560
เวลา 13.30 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Monday 25 September 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 25 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:10:04 - Monday 25 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry