สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเช

Description: รับ ศูนย์เยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง
ส่ง อ.ม.ช.
เพื่อ ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผลิใบ
วันที่ 23 / 10 /2017
เวลา 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 12:00:00 - Monday 23 October 2017
Duration: 1 hours
End Time: 13:00:00 - Monday 23 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:03:15 - Thursday 28 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry