งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ สนง. มหาวิทยาลัย
เพื่อประชุม กบม.
ผู้เดินทาง คณบดี
เวลา13.15 - 16.00
วันที่ 3/10/2017

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 03 October 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 03 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 08:56:35 - Monday 02 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry