งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ผู้เดินทาง รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ฯ
วันที่ 28/9/2017
เวลา 07.30 - 10.00

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 28 September 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Thursday 28 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:00:54 - Monday 02 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry