ภาควิชาภาษาไทย

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง รร.ศัลระวี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเพาะกล้าภาษาไทย กระบวนวิชา 050141
ผู้เดินทาง อ.หทัยวรรณ ไชยะกุล ภาควิชาภาษาไทย
วันที่ 07/10/2017
เวลา 05.30 - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 07 October 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Saturday 07 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:06:08 - Monday 02 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry