งานการเงิน การคลังและพัสดุ(พ

Description: รับ 05.00 น. พระสงฆ์ ณ วัดพระสิงห์ ฯ
เพื่อนิมนต์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่ง 08.00 น. ณ วัดพระสิงห์ ฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Friday 06 October 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Friday 06 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:07:59 - Thursday 05 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry