งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: ีรับ : 08.30 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง อ.อนัญญา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
เพื่อร่วมงานสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ครบรอบปีที่ 50
กลับ : 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 11 October 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 11 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:48:59 - Tuesday 10 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry