งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับ 08.30 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
กลับ 16.00 น.
เพื่อ อบรมเรื่องโรคร้ายจากการทำงานและท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 5 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Thursday 02 November 2017
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 02 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:55:16 - Monday 16 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry