ภาควิชาภาษาตะวันออก(ภาษาบาล

Description: รับ 15.00 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ดอยหล่อ
เพื่อ ร่วมงานเทศกาลดีปาวลี (ปีใหม่อินเดีย)
กลับคณะมนุษยศาสตร์ 20.30 น.
ผู้ร่วทเดินทาง นักศึกษา 41 คน
เวลารวม 15.00-20.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 15:00:00 - Thursday 19 October 2017
Duration: 4 hours
End Time: 19:00:00 - Thursday 19 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:27:45 - Tuesday 17 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry