สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเช

Description: รับ อ.ม.ช.
ส่ง ศูนย์เยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง
เพื่อ ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผลิใบ
วันที่ 21 / 10 /2017
เวลา 8.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 21 October 2017
Duration: 6 hours
End Time: 14:00:00 - Saturday 21 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:26:42 - Thursday 19 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry