ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.แสงเดือ

Description: รับ : 14.00 น. หน้าอาคาร HB 7 (นักศึกษา พร้อมอุปกรณ์)
ส่ง : โรงเรียนชลประทานผาแตก อ. ดอยสะเก็ด
เพื่อ : จัดกิจกรรมค่าย Meeting Psychology '60
กลับ : ตีรถเปล่ากลับคณะ ฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Friday 27 October 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 27 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:47:42 - Thursday 19 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry