งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ 09.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (ทัศนา)
ส่ง - ตลดวโรรส
เพื่อ - ซื้อดอกไม้สำหรับจัดซุ้มถวายความไว้อาลัย คณะมนุษยศาสคร์
กลับ - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 24 October 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 11:00:00 - Tuesday 24 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:33:20 - Tuesday 24 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry