งานบริหารทั่วไป(สนง.คณบดี)

Description: รับ 07.50 น. - บ้านพักคณบดี (คณบดี)
ส่ง - ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กลับ 10.30 น. - บ้านพักคณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Sunday 29 October 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 10:30:00 - Sunday 29 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:37:41 - Wednesday 25 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry